Пројекат Исток

АУТОПУТ Е80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД, Л=86.9км
Преглед по деоницама

Деоница Просек - Црвена Река Л=22,5 км
Извођење радова финансира EIB. Изградња у току.
ЛОТ 1 - Траса и мостови: Просек - тунел Банцарево
Извођачи радова JV Aktor и Terna. Очекивани рок завршетка радова 31.12.2016.
ЛОТ 2 - Траса и мостови: тунел Банцарево - Црвена Река
Извођачи радова JV Aktor и Terna. Очекивани рок завршетка радова 30.11.2017.
ЛОТ 3 -  Тунел Банцарево.
Извођач радова Subterra A.S. Очекивани рок завршетка радова 31.08.2016.

Деоница Црвена Река – Чифлик Л= 12,7 км
Извођење радова финансира EBRD. Деоница је пуштена у саобраћај 30.12.2015. у пуном профилу.
Извођач радова AKTOR S.A. Очекивани рок завршетка радова 30.11.2016.

Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад)
Извођење радова финансира EBRD. Изградња у току.
Извођач радова Trace Group Hold plc. Очекивани рок завршетка радова 30.11.2016.

Деоница Чифлик – Станичење Л= 12,07 км
Извођење радова финансира EIB. Изградња у току. Деоница у дужини од 10,6км пуштена је у саобраћај 30.12.2015. у полу профилу.
Извођач радова Consstructiones Rubau. Очекивани рок завршетка радова 25.12.2016.

Деоница Станичење – Пирот исток Л= 16,64 км
Извођење радова финансира EIB. Изградња у току.
Извођач Aktor S.A. Очекивани рок завршетка радова 30.12.2016.

Деоница Пирот исток – Димитровград Л= 14,3 км
Извођење радова финансира EBRD
Извођач радова - Trace Group Hold PLC; ЛОТ 11
Очекивани рок завршетка радова 31.12.2016. 

Деоница Обилазница Димитровград Л= 8,6 км 
Извођење радова финансира Светска банка. Изградња у току.
Извођач радова на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 Alpine Bau GmbH - компанија у стечају. 
ЛОТ 12 – Траса и мостови; Извођач радова - Aktor S.A -  очекивани рок завршетка радова 31.12.2016.
ЛОТ 3 – Тунели Прогон и Пржојна Падина.
Уговорени грађевински радови суштински завршени 23.10.2014. Извођач радова Terna S.A.
ЛОТ 3 ЕМ - Електромашинска опрема тунела. Тендерска процедура је у току.