Nakon proboja tunela ˝Progon˝ na istočnom kraku Koridora 10 danas je izvršen i proboj tunela ˝Pržojna Padina˝, koji se nalazi u sklopu deonice Obilaznica oko Dimitrovgrada – Bugarska granica. 
Dužina probijene leve cevi tunela ˝Pržojna Padina˝ je 350m.

Očekuje se da će u narednih 10 dana biti izvršen i proboj desne cevi tunela ˝Progon˝ dužine 992,5m, dok je proboj desne cevi tunela ˝Pržojna Padina ˝ dužine 326m planiran u narednih mesec dana.
Završetak radova na ovom projektu očekuje se sredinom 2014.godine.

Izvođač radova je grčka kompanija TERNA S.A.

 

Koridori Srbije

''Koridori Srbije'' d.o.o. postavljanjem visokih standarda u poslovanju i unutrašnjem funkcionisanju stvaraju uslove za efikasno sprovođenje poslova planiranja, eksproprijacije, izrade planske i projektne dokumentacije, organizacije izvođenja radova i stručnog nadzora na izgradnji saobraćajne infrastrukture Srbije.

Zadatak društva je da na efikasan način u najkraćem mogućem roku, uz maksimalnu racionalizaciju troškova obezbedi završetak izgradnje autoputa na Koridoru 10 i autoputu Beograd- Južni Jadran.

Коридори Србије

''Коридори Србије'' д.о.о. постављањем високих стандарда у пословању и унутрашњем функционисању стварају услове за ефикасно спровођење послова планирања, експропријације, израде планске и пројектне документације, организације извођења радова и стручног надзора на изградњи саобраћајне инфраструктуре Србије.
Задатак друштва је да на ефикасан начин у најкраћем могућем року, уз максималну рационализацију трошкова обезбеди завршетак изградње ауто-пута на Коридору 10 и ауто-путу Београд- Јужни Јадран.

Koridori Srbije

By implementing high standards in their business operations and internal functioning, the company “Koridori Srbije” Ltd. has created the conditions for efficient planning, expropriation, drafting of plans and design documents, organization of works and supervision over the construction of the traffic infrastructure of Serbia.

The objective of the company is to finalize the construction of the highway on Corridor 10 and the highway Belgrade – South Adriatic as efficiently and as quickly as possible, with maximal rationalisation of expenses.